Women In Med

Już w 4 marca 2023 roku w Poznaniu, kobiety pracujące w ochronie zdrowia będą miały okazję spotkać się i poszerzyć swoją wiedzę na temat wypalenia zawodowego, mentoringu, rozwoju cech przywódczych oraz wykorzystania nowych technologii w medycynie. W trakcie konferencji dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, wygłosi prelekcję na temat „Lekarz przyszłości”.

Celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy kobiet pracujących w ochronie zdrowia na temat wypalenia zawodowego, równego traktowania i zarobkowania, rozwoju cech przywódczych oraz poznanie i wykorzystanie nowych technologii w medycynie.

Wydarzenie pozwoli na networking i oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z długoletnim stażem pracy i tymi, które dopiero rozpoczynają pracę w środowisku medycznym oraz integracja poszczególnych grup kobiet różnych zawodów medycznych.

"Zależy nam na promowaniu tematyki dbania o zdrowie mentalne oraz zwiększania świadomości na temat wypalenia zawodowego. Zwłaszcza u osób, które przede wszystkim dbają o innych i często zapominają o sobie. Stawiamy na zwiększenie wiedzy o rozwoju technologii w medycynie, która jest nam potrzebna, by jak najlepiej diagnozować i leczyć pacjentów. Chcemy też wspierać kobiety w roli liderek w medycynie." – mówi dr Agnieszka Graczyk - Szuster, Prezes Fundacji Kobiety Medycyny.

Podczas wydarzenia odbędą się wykłady w 3 panelach tematycznych:

  1. Jak dbać o własne zdrowie psychiczne?
  2. Jak być liderką, czyli jak rozwijać kompetencje przywódcze w ochronie zdrowia?
  3. Jak wykorzystać nowe technologie w medycynie?

Więcej informacji na stronie konferencji: https://kobietymedycyny.org/konferencja/

Wydarzenie Women In Med to pierwsza konferencja organizowana przez Fundację Kobiety Medycyny. Patronem wydarzenia jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.