Współpracujemy z Łukasiewicz-ORGMASZ

Uczelnia Łazarskiego i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” podpisały porozumienie o współpracy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych, oceny innowacyjnych technologii medycznych, wpływu nowych modeli organizacji opieki zdrowotnej, w tym nowoczesnych technologii, na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy czy też uwarunkowań i strategii zielonej transformacji w branży tekstylnej, energetycznej oraz lotniczej w kontekście celów ESG.

21 marca br., w siedzibie Uczelni Łazarskiego zostało podpisane porozumienie między prof. dr. hab. Maciejem Rogalskim, Rektorem Uczelni Łazarskiego a dr. Grzegorzem Malinowskim, dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

W ramach zapisów umowy podjęta zostanie również współpraca w zakresie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej, a także realizacja wspólnych projektów z obszaru nowych technologii i cyfryzacji, w szczególności umiejętności cyfrowych.

Łukasiewicz – ORGMASZ jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która obecnie zrzesza 22 instytuty o wielowymiarowym spectrum kompetencyjnym. Zapewnia wsparcie w przygotowaniu oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Prowadzi rozległe badania, mające na celu dostrzeganie szans i pożądanych ścieżek rozwoju nowych technologii, wdrażanie innowacji i rozwiązywanie problemów społecznych.