XIII Forum Rynku Zdrowia

Trwa trzynasta edycja Forum Rynku Zdrowia, które stało się jedną z najbardziej prestiżowych, publicznych i wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w naszym kraju, gromadzącą co roku ponad 1000 uczestników.

Konferencja stwarza wyjątkową okazję do wszechstronnej, merytorycznej dyskusji w reprezentatywnym gronie, między innymi: wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, ekspertów oraz lekarzy wielu specjalizacji zainteresowanych sektorowymi zmianami w polskiej ochronie zdrowia.

Oprócz sesji plenarnej zaplanowano kilkanaście dyskusji panelowych o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny.

We wstępnej agendzie XIII Forum Rynku Zdrowia znalazły się także zagadnienia związane z najważniejszymi dla sektora medycznego w Polsce kierunkami zmian, w tym dotyczącymi: zasad finansowania polskiej służby zdrowia; wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali; modelu funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej; głównych kierunków polityki lekowej państwa.

Konferencja organizowana jest przez wydawcę i redakcje miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia.

Uczelnia Łazarskiego jest partnerem wydarzenia. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego uczestniczy w następujących sesjach:

  • Onkologia - wyzwania terapeutyczne i organizacyjne
  • Dialog społeczny w ochronie zdrowia
  • Koordynowana opieka zdrowotna
  • Hematoonkologia - kierunki doskonalenia opieki nad pacjentami z nowotworami krwi

Więcej informacji o Forum: www.forumrynkuzdrowia.pl/2017/pl/