XV FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zaprasza na „XV Forum Organizacji Pacjentów”. Wydarzenie odbędzie się z okazji Światowego Dnia Chorego w dniach 11-12.02.2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczne Forum przyjmie formułę on-line.

11 lutego roku obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej od 2007 r. co roku odbywa się w Warszawie Forum Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy ok. 200 liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów. W roku 2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną Forum organizowane jest w trybie hybrydowym.

Forum Liderów Organizacji Pacjentów to spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji pacjentów, którego celem jest integracja środowiska oraz szkolenia pracowników organizacji z zakresu komunikacji, zarządzania, zdrowia publicznego, finansowania, problematyki istotnej dla NGOs. Intencją Forum jest inicjowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem. Jest to największa tego typu konferencja skierowana do liderów pacjentów reprezentujących chorych w różnych obszarach terapeutycznych. Dzięki temu Forum jest skuteczną płaszczyzną wymiany doświadczeń́ pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach ochrony zdrowia oraz sprzyja dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości życia pacjentów.

 

Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego weźmie udział w następujących sesjach XV Forum Organizacji Pacjentów:

  • 11.02. w godzinach 15:15-16:30 Perspektywa finansowania ochrony zdrowia po pandemii
  • 12.02. w godzinach 12:00-13:00 Koalicja na rzecz Leczenia Astmy – wspólny głos dla poprawy leczenia astmy w Polsce

W trakcie debaty pt.: "Koalicja na rzecz Leczenia Astmy – wspólny głos dla poprawy leczenia astmy w Polsce" zostaną zaprezentowane wstępne wnioski z raportu Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, który ma na celu opracowanie nowego modelu zarządzania astmą oskrzelową nakierowanego na wzrost wartości zdrowotnej.