XXX FORUM EKONOMICZNE „Europa w poszukiwaniu przywództwa”

W dniach 7-9 września w Karpaczu odbędzie się jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne pod hasłem "Europa w poszukiwaniu przywództwa".

 

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

W trakcie wydarzenia odbędzie się Forum Ochrony Zdrowia, które od ponad 12 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania i finansowania systemem ochrony zdrowia, pokazując, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. Forum Ochrony Zdrowia to przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym.

OBSZARY TEMATYCZNE FORUM OCHRONY ZDROWIA:
▪ Szpitale w nowej rzeczywistości
▪ Konsekwencje COVID-19 – jakie zmiany w systemie ochrony zdrowia?
▪ Czy zaufamy szczepieniom? Wpływ pandemii na wzrost zaufania do szczepień ochronnych
▪ Pandemia COVID-19 a zdrowie psychiczne społeczeństwa
▪ Onkologia, kardiologia, neurologia…. – kiedy spłacimy dług zdrowotny?
▪ Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne, naukowe
▪ Pacjent w systemie ochrony zdrowia – aktualne problemy i wyzwania
▪ Źródła i sposoby finansowania ochrony zdrowia
▪ Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – diagnostyka i leczenie
▪ Ile kosztuje nasze bezpieczeństwo zdrowotne?

W Forum Ochrony Zdrowia wezmą udział przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych: zarówno państwowych, jak i prywatnych, oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego weźmie udział w następujących sesjach:
* "Jak odbudować ochronę zdrowia po pandemii. Profilaktyka i jakość w ochronie zdrowia";
* "Wdrażanie innowacji w Polsce w oparciu o szpitalną ocenę technologii medycznych";
* "Odpowiedzialny sektor zdrowotny – czyli jak zapewnić zrównoważenie i elastyczność systemu ochrony zdrowia, dbając o efektywne zarządzanie, najwyższą jakość opieki nad pacjentem oraz zminimalizowanie śladu ekologicznego chorób";
* "Cukrzyca epidemią XXI w. – jak z nią walczyć po COVID-19?";
* "Monitorowanie jakości leczenia poprawia jego skuteczność".

Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz lider i wykładowca programu MBA w ochronie zdrowia weźmie udział w sesji:
* "Źródła i Sposoby Finansowania Ochrony Zdrowia”.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem wydarzenia.