Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
 2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Zapraszamy na II Kongres Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość

Zapraszamy do uczestnictwa w drugim kongresie naukowym Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość, który odbędzie się 2 października 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.

Kongres, podobnie jak w ubiegłym roku, posłuży zaplanowaniu foresightu medycznego. Przedsięwzięcie zostało zainspirowane wymianą doświadczeń i rozmowami przeprowadzanymi podczas wielu różnych konferencji poświęconych systemowi ochrony zdrowia. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, będzie moderatorem dwóch sesji podczas Kongresu:

 • Wizja – Model Opieki Koordynowanej, a VBHC (Value Based Healthcare). Praktyczne rozwiązania w trosce o pacjenta.
 • Wizja kompleksowego zarządzania chorobą na przykładzie raka jelita grubego.

Dr Gałązka-Sobotka weźmie także udział w panelach:

 • Wizja Onkologii – krajowa sieć onkologiczna, szansa czy zagrożenie?
 • a także panelu Ministerstwa Zdrowia z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, realizowanego w ramach debaty „Wspólnie dla zdrowia”.

Podczas Kongresu odbędzie się także ceremonia wręczenia dyplomów za uczestnictwo w ogólnopolskim Rankingu Szkół Kształcących Menedżerów Zdrowia. Program MBA w ochronie zdrowia realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znalazł się na III miejscu rankingu, w kategorii kształcenie podyplomowe.

Organizatorem logistycznym i merytorycznym spotkania jest Wydawnictwo Termedia. Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie wydarzenia.