Zapraszamy na specjalistyczne kursy menedżerskie z zakresu ochrony zdrowia – szkolenia startują już w październiku

Zapraszamy na kolejne kursy, które słuchacze mogą realizować jako niezależne szkolenia lub moduły pełnego programu MBA w ochronie zdrowia.

Aktualnie trwa rekrutacja na kursy:

  • Prawo ochrony zdrowia,
  • Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy szkolenia Prawo ochrony zdrowia uzyskają wiedzę z zakresu prawno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony  zdrowia. Kurs adresowany jest do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i merytorycznych w podmiotach tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz do osób odpowiedzialnych za zarządzanie podmiotami leczniczymi. To także interesująca propozycja dla osób reprezentujących instytucje funkcjonujące na rynku ochrony zdrowia, takie jak: płatnik, centrum zdrowia publicznego, wydziały i departamenty zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, a także przedstawicieli przedsiębiorstw finansowych i ubezpieczeniowych.

Celem szkolenia Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego jest zrozumienie logiki systemu ochrony zdrowia z perspektywy jednostek samorządowych wszystkich szczebli – ukazanie skomplikowanych relacji prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Przedmiotem tego kursu są relacje pomiędzy samorządem a całym sektorem ochrony zdrowia z jednej strony oraz z podległym mu świadczeniodawcą z drugiej. Program dedykowany jest osobom zarządzającym ochroną zdrowia w samorządzie terytorialnym, dyrektorom szpitali, przedstawicielom władz samorządowych (starości, prezydenci, radni), koordynatorom lokalnych i regionalnych programów profilaktycznych i innym osobom, pragnącym rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie w ochronie zdrowia.

Kursy z zakresu ochrony zdrowia realizowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego stanowią niezależne szkolenie, a jednocześnie są to także odpowiedniki poszczególnych z modułów specjalistycznych programu MBA w ochronie zdrowia. Studia te zostały bowiem opracowane w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl odrębnych szkoleń, obejmujących obszary ekonomii, finansów i zarządzania. Ukończenie pięciu szkoleń umożliwia uzyskanie dyplomu MBA w ochronie zdrowia. Po zrealizowaniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyskuje dyplom. Słuchacze mogą wybrać trzy specjalistyczne kursy pośród pięciu propozycji: Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia, Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej.

Zachęcamy do skorzystania z nieoprocentowanej pożyczki, z której uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na nasze studia podyplomowe, kursy czy szkolenia. Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego dołączyło do programu pożyczkowego, w ramach którego przyszli słuchacze mają możliwość otrzymania pożyczki na kształcenie, a po spełnieniu określonych warunków umorzenia spłaty części pobranej kwoty – nawet do 25%. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Więcej informacji o poszczególnych szkoleniach można znaleźć TUTAJ, a o programie MBA w ochronie zdrowia znajduje się TUTAJ. Rekrutacja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl.