Zapraszamy na specjalistyczne kursy z obszaru ochrony zdrowia

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na specjalistyczne kursy, obejmujące poszczególne obszary z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Ukończenie cyklu szkoleń otwiera drogę do uzyskania dyplomu „MBA w ochronie zdrowia”.

Program „MBA w ochronie zdrowia” na Uczelni Łazarskiego obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia. W związku z różnorodnością tematyczną zagadnień, studia „MBA w ochronie zdrowia” zostały opracowane w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl niezależnych szkoleń menedżerskich, obejmujących obszary ekonomii, finansów i zarządzania.

Taka elastyczność pozwala również osobom zainteresowanym wybranym zagadnieniem, realizować dany moduł w ramach niezależnego szkolenia specjalistycznego. W najbliższym czasie – już 7 października 2017 r. – rozpoczynają się 2 kursy:

  • Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Prawo ochrony zdrowia.

Szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu i stanowią odpowiedniki jednego z modułów specjalistycznych programu „MBA w ochronie zdrowia”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy słuchacz może ułożyć swoją ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi potrzebami i planami.

Ukończenie cyklu szkoleń otwiera drogę do uzyskania dyplomu „MBA w ochronie zdrowia”. Po zrealizowaniu 3 wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyska dyplom „MBA w ochronie zdrowia”.

Więcej informacji o specjalistycznych kursach realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znajduje się na stronie www.ckp.lazarski.pl w zakładce „Szkolenia i kursy”. Szczegółowe informacje o programie „MBA w ochronie zdrowia” można znaleźć TUTAJ.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl