Zapraszamy na studia podyplomowe „Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym”

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na nowy profilowany program studiów podyplomowych: „Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym”. Studia wychodzą naprzeciw potrzebom obecnych oraz przyszłych liderów tego sektora.

Wysoki poziom uregulowania wielu aspektów funkcjonowania rynku farmaceutycznego oraz dynamika zmian prawnych i ekonomicznych, obligują menedżerów do ciągłego doskonalenia się i aktualizacji wiedzy. W przypadku kadry kierowniczej w przemyśle farmaceutycznym i medycznym znajomość obowiązujących regulacji prawnych, jak również praktycznych aspektów ich stosowania jest szczególnie istotna.

Studia „Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym” wyróżnia kompleksowy program obejmujący problematykę zarządzania projektami we wszystkich kluczowych obszarach biznesu farmaceutycznego. W toku studiów poruszone będą następujące obszary dotyczące tego sektora: aspekty organizacyjno-prawne, research&development, market access, strategie marketingowe oraz sprzedażowe, aspekty organizacyjne systemu ochrony zdrowia, zarządzanie środowiskiem prawnym. Istotnym elementem programu jest też szczegółowe zapoznanie słuchaczy ze stosowanymi w Europie mechanizmami regulacji cen leków i instrumentów podziału ryzyka oraz światowymi trendami w zakresie krytycznej oceny wartości innowacyjnego produktu leczniczego. Odrębne wykłady poświęcone zostaną aspektom klinicznym i prawnym medycyny spersonalizowanej oraz produktów leczniczych terapii zaawansowanej, stanowiących najnowszy kierunek rozwoju medycyny.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, w tym wybitnych klinicystów i badaczy, uznanych prawników, byłych dyrektorów instytucji odpowiedzialnych za kreowanie polityki lekowej państwa, zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych i finansowanie ochrony zdrowia. Program powstał dzięki połączeniu kompetencji merytorycznych ekspertów Uczelni Łazarskiego oraz Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Oprócz tradycyjnej formy wykładów, zajęcia mają często charakter praktyczny (warsztatowy), a słuchacze mogą poznać najciekawsze rynkowe case studies oraz sprawdzone i skuteczne rozwiązania biznesowe.

Studia adresowane są do wszystkich pracowników kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego i medycznego, w szczególności jednak do osób wiążących swoje plany zawodowe z wyższymi stanowiskami menedżerskimi w przemyśle farmaceutycznym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem TUTAJ.

Studia trwają 2 semestry (około 162 godziny), a zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Aplikuj już dziś: aplikuj on-line.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl.