Zaproszenie na sesje V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Dr Jerzy Gryglewicz - ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia weźmie udział w nadchodzących sesjach HCC w wersji online pt. "Po pierwsze profilaktyka" oraz "Kolejki do leczenia – jak możemy je skrócić?".

 

Po pierwsze profilaktyka

Sesja odbędzie się 09 czerwca 2020 w godzinach 12:30-14:00

Program dyskusji:

 

 • Jaśniejsza strona pandemii, czyli powszechny kurs elementarnej profilaktyki
 • Zapobieganie chorobom i ich czynnikom ryzyka jest bardzo opłacalną inwestycją
 • Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia – trudna droga od teorii do praktyki
 • Programy polityki zdrowotnej, czyli samorządy nie wyręczą we wszystkim państwa
 • Edukacja zdrowotna – czy mamy na nią pomysł?

 

 

Kolejki do leczenia – jak możemy je skrócić?

Sesja odbędzie się 10 czerwca 2020 w godzinach 12:30-14:00

Podczas dyskusji zostaną poruszone następujące tematy:

   

  • Czas oczekiwania polskich pacjentów na świadczenia w wybranych dziedzinach medycyny
  • Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na czas oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej
  • Główne przyczyny kolejek do leczenia – deficyty kadrowe, finansowe, organizacyjne
  • Czy mamy skuteczny system/narzędzia monitorowania i raportowania czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej?
  • Nie tylko polski problem – jak z kolejkami do specjalistów radzą sobie w innych krajach?