"Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób. Health Promotion & Prevention Manager" z prestiżowym certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Decyzją Komisji Akredytacyjnej, oceniającej aplikacje w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, certyfikat „Studia z Przyszłością” 2023 otrzymał kierunek "Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób. Health Promotion & Prevention Manager" realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Celem konkursu jest akredytowanie, wyróżnianie oraz promocja wśród kandydatów najlepszych kierunków i specjalności kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie wszystkich typów.

W tym roku doceniony został m. in. kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób Health Promotion & Prevention Manager

W ocenie organizatorów konkursu, kierunek zorientowany jest na potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego, z którym uczelnia jest trwale związana, jak również na oczekiwania rynku pracy, stanowiącego istotny punkt odniesienia dla polityki jakości jednostki. Program studiów zawiera elementy innowacyjne, nowatorskie, oparte na autorskich konceptach dydaktycznych. Dobór treści programowych jest zgodny z zaplanowanymi dla kierunków efektami uczenia się i uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej oraz praktyki społecznej.

Nowatorski na polskim rynku edukacyjnym kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób Health Promotion & Prevention Manager jest realizowany we współpracy z PZU Zdrowie. Celem studiów, uruchomionych w roku akademickim 2022/2023 jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej, zaangażowanej kadry, gotowej do zarządzania obszarem promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Gala wręczenia certyfikatów akredytacyjnych „Studia z Przyszłością”, odbyła się 13 marca br. w zabytkowych murach Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Organizatorem merytorycznym Programu „Studia z Przyszłością” jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a współorganizatorem Agencja Kreatywna Przemysław Ruta Communication.