„Zarządzanie w gospodarce senioralnej” – kolejna nowość w ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem dominującym prognozy demograficzne dla całej Europy, w tym Polski. Postępujący rozwój cywilizacyjny sprawia, że seniorzy nie tylko żyją dłużej, ale mają też coraz szersze spektrum potrzeb, które należy zaspokoić w sposób dostosowany do preferencji, stanu zdrowia i możliwości finansowych tej grupy wiekowej.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego rozszerzyło swoją ofertę o nowy kierunek – „Zarządzanie w gospodarce senioralnej”, który powstał jako odpowiedź na potrzeby rosnącego rynku seniorów. Tworzenie ofert dedykowanych seniorom otwiera nowe perspektywy w różnych obszarach działalności gospodarczej. Wymaga to jednak specjalistycznej wiedzy pozwalającej dobrze rozpoznać specyficzne potrzeby tej grupy wiekowej, niuanse dotyczące statusu prawnego i ekonomicznego seniorów czy ograniczenia związane z niepełnosprawnością i chorobami wieku podeszłego.

Studia „Zarządzanie w gospodarce senioralnej” w innowacyjny sposób łączą treści z zakresu zarządzania, demografii, prawa, finansów, psychologii i komunikacji. Absolwenci kierunku dysponują więc unikalnym wachlarzem kompetencji pozwalającym zarządzać projektami dedykowanymi seniorom w różnych branżach, takich jak: opieka długoterminowa i służba zdrowia, szeroko pojęte usługi, obrót nieruchomościami, bankowość, finanse czy ubezpieczenia. Program składa się z modułu podstawowego oraz dwóch modułów specjalizacyjnych, poświęconych opiece długoterminowej i służbie zdrowia oraz mieszkalnictwu senioralnemu.

Moduł podstawowy obejmuje wiedzę z zakresu demografii, psychologii, prawa rodzinnego, finansów, zarządzania organizacją i komunikacji. Moduł specjalizacyjny jest poświęcony zarządzaniu w opiece długoterminowej i służbie zdrowia, a także tematyce z zakresu psychologii oraz komunikacji z pacjentem. Moduł dotyczący mieszkalnictwa senioralnego jest skupiony na elementach urbanistyki, architektury, obrotu nieruchomościami i finansów.

Studia prowadzone są we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, podmiotem integrującym uczestników branży usług senioralnych, operatorów, inwestorów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy w zakresie zarządzania, marketingu, psychologii, komunikacji czy finansów. Warsztaty oraz praktyki realizowane są we współpracy z partnerami Uczelni Łazarskiego i KIGS.

Program skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych, przede wszystkim takich kierunków jak: ekonomia, marketing, zarządzanie, psychologia, socjologia, prawo, medycyna. Może to być także interesująca propozycja dla pracowników służby zdrowia oraz administracji publicznej, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, menedżerów różnych szczebli i pracowników HR czy wszystkich osób, które wiążą swoją karierę zawodową lub biznesową z branżą senioralną.

Pełny program studiów „Zarządzanie w gospodarce senioralnej” dostępny jest TUTAJ.

Studia trwają 2 semestry (około 195 godzin), a zjazdy odbywają się w formie dwudniowych sesji (w soboty i niedziele). Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r. Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Aplikuj już dziś: aplikuj on-line.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl.