Znamy wyniki ogólnopolskiego pilotażowego badania „Lekarz przyszłości”

Jak wynika z ogólnopolskiego badania realizowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, przeciążenie, objawy zespołu wypalenia zawodowego, praca pod dużą presją i szybkie tempo powodują, że obecnie co piąty lekarz chce przede wszystkim inwestować swój czas w rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem, by zadbać o swój dobrostan psychofizyczny.

19 października 2022 r. zaprezentowano wyniki ogólnopolskiego badania pilotażowego, którego celem było stworzenie obrazu modelu pracy polskiego lekarza i lekarki dzisiaj oraz prognoza, jak będzie się on zmieniał
w przyszłości. Wnioski pozwolą zastanowić się, co możemy zrobić, aby jeszcze lepiej, sprawniej
i pewniej dostosować się do stale zmieniającej się rzeczywistości. Patronem honorowym projektu jest Naczelna Izba Lekarska.

 • Ponad połowa lekarzy pracuje dla więcej niż jednego pracodawcy. Powszechne wśród lekarzy tzw. wielozatrudnienie z jednej strony ratuje obciążony system i wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom zdrowotnym społeczeństwa, z drugiej zaś powoduje, że lekarze pracują nawet 80 godzin tygodniowo.
 • Respondenci wskazali, że relacja z pacjentem okazuje się najbardziej satysfakcjonującym czynnikiem
  w pracy lekarza, natomiast najmniej satysfakcjonujące są stres (wynikający z wysokiego tempa pracy)
  i biurokracja.
 • Większość badanych uważa, że nowe technologie poprawią jakość opieki. Według odpowiadających zarówno technologia, jak i zawody niemedyczne powinny odciążyć lekarzy od powtarzalnych zadań, tak by ten mógł poświęcić wystarczająco dużo czasu na pacjenta. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoliłoby również na kontakt z pacjentem i monitorowanie jego stanu zdrowia bez konieczności pojawiania się na wizytach.
 • Pytając lekarzy o to, jakie kompetencje będą kluczowe w ich zawodzie w przyszłości, zdecydowana większość wskazała kompetencje technologiczne i miękkie dot. budowania relacji i komunikacji
  z pacjentem
  .
  Jednocześnie przeciążenie, objawy zespołu wypalenia zawodowego, praca pod dużą presją i szybkie tempo powodują, że obecnie co piąty lekarzy chce przede wszystkim inwestować swój czas w rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem, by zadbać o swój dobrostan psychofizyczny.

Organizatorem badania jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, partnerami Naczelna Izba Lekarska, samorząd lekarski zrzeszający i reprezentujący lekarzy i lekarzy dentystów, Wolters Kluwer, globalny lider w profesjonalnej informacji, oprogramowaniu i usługach dla sektora opieki zdrowotnej oraz IQVIA Poland, wiodący dostawca zaawanasowanych analiz, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz badań klinicznych dla klientów z obszaru systemu ochrony zdrowia. Partnerami medialnymi są prawo.pl oraz Świat Lekarza.

Retransmisja konferencji znajduje się TUTAJ.

Prezentacja z wynikami badania dostępna jest poniżej: