ZUS partnerem strategicznym Uczelni Łazarskiego

Mając na względzie potrzebę zwiększenia świadomości w zakresie polityki społecznej, Uczelnia Łazarskiego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały umowę o współpracy.

Galeria

Partnerstwo z najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych stwarza możliwości rozwoju badań naukowych oraz wzmocnienia jakości programów kształcenia między innymi poprzez dostęp do danych.

Przedmiotem umowy ramowej, podpisanej 5 listopada 2022 r. w Warszawie, jest partnerska współpraca w zakresie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej, a także realizacja wspólnych projektów z obszaru polityki społecznej oraz zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń społecznych.

Dokument sygnowali swoim podpisem prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Uczelni Łazarskiego oraz prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Umowa tworzy płaszczyznę w zakresie realizacji badań, wspólnych analiz oraz różnorodnych projektów. To jest kluczowe. Jest ona także tytułem prawnym do tego, aby studenci czy doktoranci mogli odbywać u nas płatne staże czy praktyki. Państwa kierunki mają charakter praktyczny, ZUS-ie mamy zaś liczne grono świetnych specjalistów w zakresie prawa, ekonomii, statystyki czy nawet informatyki, które może zasilić szeregi kadry dydaktycznej Uczelni Łazarskiego.” – komentuje prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Podpisana dziś umowa to impuls do podejmowania kolejnych projektów wartościowych społecznie. Jestem przekonany, że rozpoczynająca się współpraca naukowo-badawcza będzie dynamicznie się rozwijać i przyniesie wiele ciekawych wspólnych realizacji. Jesteśmy pewni, że możemy wnieść bardzo dużo do współpracy i przyczynić się także do rozwoju ZUS-u . Perspektywy są wspaniałe, teraz wszystko zależy od naszej pracy na rzecz jak najlepszego wykorzystania tej umowy. Jednak znając moich współpracowników - jestem w tej kwestii ogromnym optymistą.” – zaznacza prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Uczelni Łazarskiego.

W ramach umowy Partnerzy deklarują gotowość tworzenia studiów oraz innych przedsięwzięć dydaktycznych w zakresie ubezpieczeń społecznych, organizowania konferencji, a także inicjowania
i realizowania projektów naukowych, edukacyjnych i rozwojowych.

„Jednym ze strategicznych obszarów działalności edukacyjnej i badawczej Uczelni Łazarskiego jest organizacja i finansowanie ochrony zdrowia, której transformacja wymaga współdziałania z systemem ubezpieczenia społecznego. Od wielu lat nasze instytucje współpracują w obszarze analizy kosztów ekonomicznych i społecznych wielu problemów zdrowotnych, których ciężar mógłby być zmniejszony poprzez zmianę modelu profilaktyki i leczenia. Sformalizowanie naszego współdziałania pozwoli na rozszerzenie zakresu inicjatyw badawczych i edukacyjnych na rzecz zrównoważonych polityk społecznych”dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.