Analiza kosztów ekonomicznych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Projekt badawczy „Gastroenterologia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego” to kolejny raport, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Jego celem jest prezentacja kluczowych danych, które obrazują strukturę podmiotową i przedmiotową organizacjii finansowania świadczeń z gastroenterologii pozwalających ocenić stan dostępności i racjonalność alokacji środków publicznych przeznaczonych na świadczenia w tym zakresie.

W raporcie przedstawiono szczegółowe informacje między innymi na temat liczby świadczeniodawców wraz z wartościami umów w podziale na OW NFZ, a także szczegółowe dane związane z realizacją i finansowaniem świadczeń pacjentów leczonych z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.