Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej

Raport obejmuje analizę klinicznych i organizacyjno- finansowych aspektów diagnostyki oraz
leczenia pacjenta z astmą oskrzelową w Polsce. W sposób syntetyczny przedstawia rekomendacje
dotyczące systemowych zmian, które miałyby służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych tą chorobą. Łączy wiedzę gromadzoną przez środowisko kliniczne, pacjenckie, regulacyjne i eksperckie na temat istoty oraz skali występowania astmy, a także sposobu zarządzania chorobą w polskim systemie.
Autorzy raportu mają nadzieję, że wynikające z niego wnioski przyczynią się do nadania problemowi astmy oskrzelowej należnego miejsca w priorytetach zdrowotnych, a proponowane rozwiązania wpłyną na poprawę jakości opieki nad pacjentami z tą chorobą w Polsce i przyniosą wymierny wzrost wartości zdrowotnej, zgodnej z ideą Value Based Healthcare (VBHC).