Kierunki zmian systemowych w zakresie wykorzystania krajowych zasobów osocza i zaopatrzenia w leki krwiopochodne

Na gruncie wielu interdyscyplinarnych projektów w obszarze ochrony zdrowia przedkładamy Państwu opracowanie,
w którym eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia wraz z zaproszonymi ekspertami zewnętrznymi podjęli
się próby wypracowania rekomendacji dla optymalnego zabezpieczenia zdrowotnego obywateli w zakresie krwi, jej
składników i produktów krwiopochodnych w naszym kraju. Celem projektu jest analiza dostępności i stosowania leków
krwiopochodnych, szczególnie tych (albuminy immunoglobuliny), które nie posiadają żadnej alternatywy w postaci leków
wytworzonych metodami inżynierii genetycznej.

 

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu firmy:
MARTIS CONSULTING SP. Z O. O. NA ZLECENIE BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA