Model kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie

 

Opracowanie pt. Model kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie" to pierwsza publikacja przygotowana przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie we współpracy z klinicystami oraz płatnikiem publicznym, podejmująca problematykę aspektów klinicznych, ekonomicznych oraz zarządczych związanych z operacyjnym leczeniem otyłości.

Raport pt.: „Model kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie” został zrealizowany dzięki wsparciu Medtronic Poland Sp. z o.o.