Ocena efektywności opieki nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ). Rekomendacje systemowe

 

Przedstawiamy Państwu kolejny raport badawczy przygotowany przez zespół Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczący oceny efektywności opieki nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego w ramach KOS-Zawał.