"PAKIET CUKROWY"

Raport przygotowany przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wraz z interdyscyplinarnym gronem ekspertów prezentujący Koncepcję alokacji środków z opłaty cukrowej na działania nakierowane na wzrost wartości zdrowotnej zgodnie z koncepcją VBHC zw. "PAKIETEM CUKROWYM".

 

 

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu INFARMY - Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych