Propozycja nowego mechanizmu wczesnego i warunkowego dostępu do przeciwnowotworowych oraz innowacyjnych technologii lekowych (WDTL+)

Oddajemy w Państwa raport Propozycja nowego mechanizmu wczesnego i warunkowego dostępu do przeciwnowotworowych oraz innowacyjnych technologii lekowych (WDTL+)

 

Onkologia jako jedna z kluczowych i priorytetowych obszarów ochrony zdrowia, wymaga zdecydowanych działań, zmierzających do poprawy efektów leczenia. Rocznie na choroby nowotworowe umiera 106 tysięcy Polaków. Jednocześnie diagnozowanych jest aż 164 tys. nowych przypadków (Krajowy Rejestr Nowotworów stan na 2016 r).
Farmakoterapia, obok chirurgii i radioterapii, jest jedną z głównych metod leczenia pacjentów z guzami litymi, a dla chorych na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego jest metodą podstawową, obok przeszczepów, którym mogą być poddani jedynie pacjenci w dobrym ogólnym stanie zdrowia. Dynamiczny rozwój medycyny, zwłaszcza genetyki, biologii molekularnej i biotechnologii pozwala odkryć i zrozumieć nowe mechanizmy powstawania choroby nowotworowej, co prowadzi do możliwości indywidualizacji terapii. Coraz bardziej widoczny staje się trend medycyny personalizowanej. Największą̨ liczbę̨ badań naukowych oraz najbardziej dynamiczny rozwój nowych technologii obserwujemy właśnie w obszarze leków
przeciwnowotworowych.
W świetle rosnącej zachorowalności i umieralności na nowotwory w Polsce, przy jednoczesnym dynamicznym postępie medycznym, zapewnienie właściwego dostępu do nowoczesnych terapii stanowi ogromne wyzwanie ekonomiczne dla systemów ochrony zdrowia w wielu krajach EU, w tym także w Polsce.

 

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu Janssen Cilag Polska Sp. z o.o., Novartis Poland Sp. z o.o. oraz
Roche Polska Sp. z o.o.