Przewlekła białaczka limfocytowa - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe

Raport „Przewlekła białaczka limfocytowa – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe, ze szczególnym
uwzględnieniem rekomendacji dotyczących optymalnego zarządzania chorobą. Biała Księga” to kolejne
opracowanie systemowe będące efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie (IZWOZ). Instytut od kilku lat zajmuje się mapowaniem poszczególnych dziedzin medycyny w zakresie organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych oraz kosztów pośrednich wynikających z utraty produktywności. Z racji priorytetów systemowych prace badawcze koncentrują się m. in. na optymalizacji organizacji opieki i dostępu chorych do leczenia nowotworów w Polsce. Dotychczas opublikowano raporty poświęcone onkologii, radioterapii i hematologii onkologicznej. Jako następny istotny obszar terapeutyczny w zakresie nowotworów krwi zidentyfikowano przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL, CLL). Niewątpliwą zaletą projektu jest jego innowacyjność oraz fakt, że do tej pory nie przeprowadzono w Polsce podobnych badań i analiz w tej jednostce chorobowej.

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.