Przyczyny ograniczonej dostępności leków w Polsce. Diagnoza i propozycje rozwiązań

 

Oddajemy w Państwa raport Przyczyny ograniczonej dostępności leków w Polsce. Diagnoza i propozycje rozwiązań

 

Przedmiotem analizy przeprowadzonej w ramach niniejszego opracowania jest szczegółowa identyfikacja przyczyn ograniczonej dostępności rynkowej do niektórych, istotnych z klinicznego punktu widzenia, produktów leczniczych w Polsce. Obejmuje to ramy prawne regulujące dopuszczenie do obrotu, zapewnienie zaopatrzenia w produkty lecznicze dopuszczone do obrotu oraz zapewnienie realnej możliwości zastosowania ich u chorego, w szczególności kiedy brak jest alternatywy terapeutycznej. Tym samym niniejsza analiza dotyczy możliwości wejścia chorego w posiadanie produktu leczniczego, który jako taki istnieje i jest wytwarzany przez przemysł farmaceutyczny.

 

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu:

INFARMY - Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych.