Ablacje w leczeniu arytmii serca – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce

Zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, są jednym z głównych wyzwań zdrowotnych związanych ze starzeniem się społeczeństw europejskich. W Polsce, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, wykonywanych jest 5 razy mniej zabiegów ablacji niż w Niemczech i 3 razy mnie niż w Czechach. Raport „Ablacje w leczeniu arytmii serca – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce” zbiera koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie ponoszą w kontekście tej choroby, polska gospodarka i społeczeństwo, a także prezentuje założenia do modelu opieki koordynowanej.

Kliknij, aby pobrać raport.

Kontynuując prace w obszarze organizacji polskiej opieki zdrowotnej, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia wspólnie z ekspertami z Instytutu Kardiologii w Warszawie przygotował raport „Ablacje w leczeniu arytmii serca – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce”. Podczas prac badawczych dokonano kompleksowej analizy tego obszaru terapeutycznego, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie poprawy dostępu polskich pacjentów do zabiegów ablacji w migotaniu przedsionków.

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.