Choroby alergiczne - Analiza finansowania świadczeń zdrowotnych i społecznych

Praca „CHOROBY ALERGICZNE - ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH” to kolejny raport badawczy, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Celem badań, których podsumowaniem jest niniejszy raport, była analiza finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia związanych leczeniem chorób alergicznych ze szczególnym uwzględnieniem dychawicy oskrzelowej, która generuje największe koszty zdrowotne i społeczne spośród wszystkich chorób alergicznych. Autorzy raportu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania raportu. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty mającej na wypracowanie optymalnych rozwiązań w dziedzinie alergologii w Polsce skutkujących w szczególności zwiększeniem dostępności pacjentów do świadczeń oraz wzrostem efektywności i optymalizacji kosztów leczenia chorób alergologicznych w ramach umów zawartych na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia przede wszystkim w rodzajach świadczeń: Lecznictwo Szpitalne oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.