Choroba Parkinsona – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych: Kierunki racjonalizacji opieki nad pacjentami z chorobą Parkinsona

Choroba Parkinsona – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Opracowanie „Choroba Parkinsona – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” to kolejny raport badawczy, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Według aktualnych danych w Polsce na chorobę Parkinsona cierpi około 80 tysięcy osób. Rocznie rozpoznaje się to schorzenie u około 1% osób powyżej 60 roku życia, co przy utrzymującym się trendzie starzenia się polskiego społeczeństwa może prowadzić do znacznego wzrostu populacji chorych na Parkinsona w przyszłości. Celem badań, których podsumowaniem jest niniejszy raport, była identyfikacja kierunków racjonalizacji opieki medycznej, prowadzących do ograniczenia konsekwencji społecznych, medycznych i ekonomicznych choroby Parkinsona w Polsce. Raport zawiera kompleksowe zestawienie oraz szczegółową analizę kosztów związanych z leczeniem tej choroby w Polsce, w tym kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztów społecznych pokrywanych

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Autorzy raportu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania raportu. To dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwa była analiza danych i przygotowanie raportu, tak aby kontynuować rzeczową dyskusję dotyczącą organizacji systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami z chorobą Parkinsona w  

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty na temat optymalizacji kosztów leczenia choroby Parkinsona w Polsce w lecznictwie stacjonarnym, ambulatoryjnym w ujęciu ogólnopolskim oraz wojewódzkim.