Cukrzyca – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Cukrzyca – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Opracowanie „Cukrzyca – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” to kolejny raport badawczy, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 

Według aktualnych danych w Polsce na cukrzyce choruje ponad 3 mln osób, przy czym ponad 800 tys. nie ma świadomości choroby. Wydatki na hospitalizacje, opiekę ambulatoryjna i świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej związane z ta choroba przekroczyły w 2012 roku wartość 430 mln zł. W tym samym okresie ZUS zarejestrował ponad 890 tys. dni absencji chorobowej spowodowanej cukrzyca. Świadczenia, poniesione przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, budżet państwa oraz pracodawców, z tytułu czasowej niezdolności do pracy wyniosły 438 mln zł. Dodatkowo na renty przeznaczono 367 mln zł. Czy finansowanie leczenia cukrzycy na obecnym poziomie gwarantuje oczekiwany poziom opieki, a każdy pacjent w Polsce ma równy dostęp do świadczeń? Czy promocja zdrowia i profilaktyka przeciwcukrzycowa realizowana jest w naszym kraju na wystarczającym poziomie? - to pytania badawcze, które stały sie punktem wyjścia do pogłębionej analizy organizacji ochrony nad pacjentami z cukrzyca we wszystkich rodzajach świadczeń i zakresach. Celem badan, których podsumowaniem jest niniejszy raport, była identyfikacja kierunków racjonalizacji opieki medycznej, prowadzących do ograniczenia konsekwencji społecznych, medycznych i ekonomicznych cukrzycy w Polsce. Raport zawiera kompleksowe zestawienie oraz szczegółową analizę kosztów związanych z leczeniem cukrzycy w Polsce, w tym kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztów społecznych pokrywanych przez

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Autorzy raportu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły sie do jego powstania. To dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwa była analiza danych i przygotowanie raportu do kontynuowania rzeczowej dyskusji nad organizacja systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami z cukrzyca w Polsce. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty na temat optymalizacji kosztów leczenia cukrzycy w Polsce w jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego na poziomie podstawowym, wojewódzkim i specjalistycznym.