Depresja - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Opracowanie „Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” to kolejny  raport badawczy, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zdajemy sobie sprawę, ze schorzenia kardiologiczne i onkologiczne to dwie główne przyczyny przedwczesnej umieralności w Polsce. Doceniamy to, co zostało zrobione przez ostatnie lata w tych  dziedzinach terapeutycznych, aby poprawić stan zdrowia i jakość życia Polaków. Sukces, który zanotowano w kardiologii w Polsce, przede wszystkim poprzez wprowadzenie i realizacje narodowego programu POLKARD jest bezprecedensowy w skali Europy i świata. Oczywiście dalej jest wiele do zrobienia – szczególnie w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej. Obecnie prowadzimy szeroka dyskusje na temat narodowego planu onkologicznego, wprowadzamy nowe regulacje prawne, zmieniamy organizacje opieki onkologicznej, staramy sie skrócić i zlikwidować kolejki. Od wielu lat przeznaczamy w ramach Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz NF spore środki na leczenie i profilaktykę chorób nowotworowych w Polsce. Taka narodowa dyskusja jest bardzo potrzebna, bo wszyscy uświadamiamy sobie wagę problemu oraz znajdujemy środki finansowe, aby realizować zdefiniowane i uzgodnione priorytety. Edukujemy również poprzez media obywateli (przyszłych pacjentów), aby bardziej dbali o własne zdrowie, rzucali palenie, stosowali zdrowa dietę, byli aktywni fizycznie oraz brali udział w badaniach profilaktycznych i przesiewowych. Należy w tym miejscu zadać pytanie, jakim problemem zdrowotnym i społecznym jest depresja w Polsce. W kwietniu 2012 roku opublikowano wyniki projektu badawczego EZOP – Polska4. Bylo to pierwsze ogólnopolskie badanie mające na celu oszacowanie rozpowszechnienia problemów psychicznych wśród dorosłych Polaków. Autorzy badania wykazali niepokojący fakt, ze co najmniej jedno zaburzenie psychiczne w ciągu całego życia wystąpiło aż u 23,4% badanych. Oznacza to, iż można je stwierdzać w grupie ponad 6 milionów Polaków. Zaburzenia nastroju – depresja, dystymia i mania – łącznie rozpoznawano u 3,5% respondentów, co przy ekstrapolacji wyników umożliwia oszacowanie liczby osób dotkniętych tymi problemami na około 1-1,5 miliona osób w Polsce (w zależności od nasilenia objawów medycznych). W badaniu zmapowano wiele czynników środowiskowych (zewnętrznych),