Niewydolność serca - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Oddajemy w Państwa ręce kolejny raport badawczy pt. Niewydolność serca - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia (poprzednia nazwa Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia) Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Przesłanką do podjęcia badań nad jednostką chorobową jaką jest niewydolność serca są statystyki ilustrujące aktualną sytuację zdrowotną Polaków. Według aktualnych danych w Polsce z rozpoznaną niewydolnością serca żyje około 1 miliona osób2. W ciągu 20 najbliższych lat liczba ta wzrośnie o 25%. Choroba ta jest przyczyną wysokiej śmiertelności wśród pacjentów powyżej 55 roku życia (4 letnie przeżycie tylko u ok. 50% chorych). Rocznie stanowi przyczynę ponad 60 tys. zgonów.