Samoistne włóknienie płuc – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących optymalnego zarządzania chorobą "Biała Księga"

Praca „Samoistne włóknienie płuc – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących optymalnego zarządzania chorobą "Biała Księga" to kolejny raport badawczy, będący efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem (.pdf)

Uczelnia Łazarskiego od kilku lat zajmuje się analizą poszczególnych dziedzin medycyny w zakresie organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych oraz kosztów utraty produktywności w wyniku choroby, finansowanych przez płatnika publicznego. Raport zawiera kompleksowe zestawienie oraz szczegółową analizę kosztów związanych z leczeniem samoistnego włóknienia płuc w Polsce, w tym kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztów społecznych pokrywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Recenzję naukową raportu badawczego przygotował Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała. Autorzy raportu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji. Dzięki wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia możliwa była analiza danych i przygotowanie raportu, tak aby kontynuować dyskusję dotyczącą organizacji systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami z samoistnym włóknieniem płuc w Polsce.

 

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty nad poprawą organizacji i optymalizacją kosztów leczenia samoistnego włóknienia płuc w Polsce.