Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce (Biała księga)

Opracowanie „Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce (Biała księga)” to kolejny raport badawczy, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 

Stwardnienie rozsiane to jedna z najbardziej powszechnych chorób neurologicznych. W Polsce na stwardnienie rozsiane (SM - sclerosis multiplex) choruje około 40-60 tys. osób. Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przewlekłych i nieuleczalnych chorób neurologicznych, która na ogół diagnozowana jest między 20 a 40 rokiem życia. Statystyki wskazują również, że kobiety zapadają na stwardnienie rozsiane średnio 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Średni wiek zachorowań uzależniony jest również od typu SM. Postać rzutowo - remisyjna oraz postępująco – rzutowa pojawia się mniej więcej w wieku 25 – 30 lat, natomiast postacie pierwotnie i wtórnie – postępujące około 40 roku życia. Na stwardnienie rozsiane częściej zapadają kobiety niż mężczyźni. Celem badań, których podsumowaniem jest niniejszy raport, była identyfikacja kierunków racjonalizacji opieki medycznej, prowadzących do ograniczenia konsekwencji społecznych, medycznych i ekonomicznych stwardnienia rozsianego w Polsce. Raport zawiera kompleksowe zestawienie oraz szczegółową analizę kosztów związanych z leczeniem stwardnienia rozsianego w Polsce, w tym kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztów społecznych pokrywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczególną wartością raportu jest prezentacja badań ankietowych, których celem była identyfikacja kluczowych rodzajów kosztów pośrednich generowanych przez stwardnienie rozsiane oraz szczegółowa projekcja tych kosztów w Polsce na tle innych krajów europejskich.

 

Autorzy raportu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania raportu. Dzięki wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwa była analiza danych i przygotowanie raportu do kontynuowania rzeczowej dyskusji nad organizacją systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty nad optymalizacją kosztów leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce w podmiotach leczniczych realizujących umowy na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia przede wszystkim w rodzajach: lecznictwo szpitalne (hospitalizacje w oddziale neurologii) oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie neurologiczne) oraz finansowaniu innowacyjnego leczenia w ramach programów lekowych.