Stwardnienie rozsiane – zarządzanie chorobą: Propozycje rozwiązań problemów

Najnowszy raport przygotowany przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie „Stwardnienie rozsiane – zarządzanie chorobą. Propozycje rozwiązań problemów” przedstawia założenia proponowanej strategii leczenia i rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce.


W prezentowanej strategii leczenia i rehabilitacji pacjentów z SM szczególne miejsce zajmują: kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna będąca kluczowym elementem opieki koordynowanej, rehabilitacja lecznicza i rola ZUS w rehabilitacji chorych z SM oraz stworzenie rejestru pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Autorzy raportu zaproponowali rozwiązania o charakterze praktycznym, z jednej strony odpowiadające na rzeczywiste potrzeby pacjentów zróżnicowane na różnych etapach rozwoju choroby, z drugiej możliwe do wdrożenia w krótkim czasie bez konieczności dokonywania „rewolucji” w aktualnie funkcjonującym systemie opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych. Podstawowym założeniem jest dostęp pacjentów do skoordynowanej opieki i kompleksowego leczenia oparty na sieci poradni leczenia SM na stałe współpracujących z referencyjnymi ośrodkami leczenia SM zorganizowanymi w ramach lecznictwa szpitalnego oraz zwiększenie dostępu do kompleksowych świadczeń medycznych realizowanych głównie w trybie ambulatoryjnym.

Wierzymy, że opracowanie to stanie się impulsem do podjęcia szerokiej debaty eksperckiej, w toku której dojdzie do głębszej analizy wielu aspektów społecznych, medycznych i ekonomiczno-prawnych, które pomogą zoptymalizować leczenie i rehabilitację pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane.