Toczeń Rumieniowaty Układowy (TRU) - charakterystyka populacji leczonej, obciążenie systemu finansów publicznych oraz aspekty ekonomiczne związane z chorobą "Biała Księga"

Z przyjemnością prezentujemy nowe opracowanie Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego - mający charakter Białej Księgi raport pt. Toczeń Rumieniowaty Układowy (TRU) - charakterystyka populacji leczonej, obciążenie systemu finansów publicznych oraz aspekty ekonomiczne związane z chorobą, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących modelu optymalnego zarządzania chorobą.

 

Dzięki współpracy Uczelni Łazarskiego z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, w dokumencie przedstawiono po raz pierwszy kompleksowe dane statystyczne i analityczne dotyczące aspektów ekonomicznych leczenia i zabezpieczania społecznego pacjentów z rozpoznaniem Tocznia Rumieniowatego Układowego.