Ustawa o działalności leczniczej - podsumowanie dwóch lat funkcjonowania. Próba oceny skutków regulacji

Eksperci Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia oraz PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Pralinka opracowali wydany w czerwcu 2013 r. Raport pt. Ustawa o działalności leczniczej - podsumowanie dwóch lat funkcjonowania. Próba oceny skutków działalności.

Autorzy raportu dokonali porównania i oceny systemu opieki zdrowotnej w Polsce przed i po wejściu w życie Ustawy, biorąc m.in. pod uwagę takie kryteria jak jakość, efektywność ekonomiczną oraz stabilność i spójność systemu. U podstaw ich badań legła próba określenia wpływu Ustawy na kształt i efektywność systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wypracowanie rekomendacji z zakresie finansowania i organizacji systemu ochrony zdrowia.