Wirusowe zapalenie wątroby typu C - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Wirusowe zapalenie wątroby typu C - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Praca „Wirusowe zapalenie wątroby typu C - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” to kolejny1 raport badawczy, będący efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Dokument powstał we współpracy z Instytutem Ochrony Zdrowia.

Celem badań, których podsumowaniem jest niniejszy raport, była identyfikacja kierunków racjonalizacji opieki medycznej, prowadzących do ograniczenia konsekwencji społecznych, medycznych i ekonomicznych wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW typu C) w Polsce. Opracowanie zawiera kompleksowe zestawienie oraz szczegółową analizę kosztów związanych z leczeniem WZW typu C w Polsce, w tym kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztów społecznych pokrywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Autorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania raportu. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwa była analiza danych i przygotowanie publikacji do kontynuowania rzeczowej dyskusji nad organizacją systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami w Polsce.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty nad optymalizacją kosztów leczenia WZW typu C w Polsce w podmiotach leczniczych realizujących umowy na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, przede wszystkim w rodzajach: lecznictwo szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna.