Rehabilitacja i leczenie żywieniowe w skojarzonym postępowaniu u chorych na nowotwory – metody optymalizacji

Raporty IZwOZ Uczelni Łazarskiego Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania
świadczeń z zakresu chemioterapii niestandardowej w 2012 r. (styczeń 2013) oraz Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2011-2013 (kwiecień 2014) miały istotny wpływ na wprowadzenie zmian w organizacji i fnansowaniu świadczeń onkologicznych w Polsce.

Niniejszy raport Rehabilitacja i leczenie żywieniowe w skojarzonym postępowaniu u chorych na nowotwory – metody optymalizacji jest kontynuacją prac badawczych w dziedzinie fnansowania i organizacji świadczeń z zakresu onkologii i zawiera elementy związane z opracowaniem modelu koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową w zakresie rehabilitacji i żywienia medycznego.

Rozwiązania zawarte w raporcie mogą zapewnić pacjentom z chorobami onkologicznymi dostęp do najbardziej efektywnych medycznie i ekonomicznie procedur z zakresu rehabilitacji i żywienia medycznego, które zoptymalizują proces leczenia i zwiększą efektywność prowadzonych terapii oraz stworzą model koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową.