Rola samoleczenia w systemie opieki zorientowanym na wartość zdrowotną

Szacuje się, że obecnie w Unii Europejskiej występuje 3,3 miliona przypadków drobnych dolegliwości dziennie. W Polsce rozpoznanych jest ponad 160 problemów terapeutycznych (ICD-10), zaliczanych do drobnych dolegliwości, które tylko w nieco ponad 50% leczonych jest w ramach samodzielnego dbania o zdrowie. Pełne wykorzystanie potencjału samoleczenia i samoopieki przekłada się na zmniejszenie o jedną czwartą zapotrzebowania na wizyty lekarskie. Wymaga to jednak systemowego podejścia, w tym edukacji pacjentów, wspieranej przez profesjonalistów – lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki. To główny wniosek najnowszego raportu "Rola samoleczenia w systemie opieki zorientowanym na wartość zdrowotną," opracowanego przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z PASMI "Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty".

Wierzymy, że niniejszy raport może stanowić cenny wkład w dyskusję na temat samoleczenia w Polsce,
a także inspirację do podejmowania działań mających na celu poprawę opieki zdrowotnej i promowanie
zdrowego stylu życia.

 

 

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu: