Schizofrenia - kluczowe aspekty organizaycjne i finansowe

 

Raport Schizofrenia – kluczowe aspekty organizacyjne i finansowe. Model opieki psychiatrycznej nakierowany na wartość zdrowotną jest kontynuacją prac badawczych Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego dotyczących kosztów oraz organizacji opieki zdrowotnej i społecznej związanych ze schizofrenią.

W 2015 r. IZWOZ opublikował raport Schizofrenia – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych dotyczący oceny kompleksowych kosztów tej choroby.

Obecnie eksperci IZWOZ ponownie poddali analizie wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu schizofrenii w Polsce oraz dodatkowo przeanalizowali dane opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia w mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie schizofrenii. Ponadto w raporcie przedstawiono wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli. Przedstawiono również kluczowe aspekty dotyczące programu pilotażowego.

 

Schizofrenia jest uważana za chorobę mózgu, związaną z jego zmianami czynnościowymi i strukturalnymi. W społeczeństwie, a nawet w środowisku medycznym (niestety) postrzeganie zaburzeń psychicznych, w tym przede wszystkim schizofrenii, jest odmienne. Powszechnie uważa się, że są one „czymś dziwnym, nieznanym”, czego należy się obawiać.

Osoby chorujące na schizofrenię często wykazują objawy psychotyczne – to znaczy urojenia lub pseudohalucynacje, co może powodować, że zachowują się inaczej niż pozostali członkowie społeczeństwa. Objawy te można leczyć przy pomocy leków przeciwpsychotycznych i zazwyczaj dość szybko przemijają pod wpływem właściwej farmakoterapii. W sposób przewlekły mogą się utrzymywać takie objawy jak apatia, izolacja społeczna, a także zaburzenia funkcji poznawczych. Symptomy te sprawiają, że pacjenci mają problemy w relacjach międzyludzkich, kłopoty z nauką i pracą.

 

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu: Janssen Cilag Polska Sp. z o.o.