Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Oddajemy w Państwa ręce swoisty „raport otwarcia” Programu CCD w Polsce – raport dedykowany zdrowiu polskich uczniów i nauczycieli w kontekście zapadalności na otyłość i cukrzycę typu 2. Raport prezentuje aspekty kliniczne i społeczne cukrzycy, zawiera przegląd badań wtórnych zdrowia i stylu życia polskich uczniów i nauczycieli, w sposób syntetyczny przedstawia historię edukacji zdrowotnej w polskich szkołach. Kluczową część raportu stanowi prezentacja wyników badań ankietowych, zrealizowanych w populacji nauczycieli podstawowych szkół samorządowych Krakowa i Warszawy. Celem badania, w którym udział wzięło ponad 4200 nauczycieli, było uzyskanie informacji o poziomie wiedzy na temat cukrzycy, zbadanie doświadczenia własnego nauczycieli w kontakcie z uczniami chorymi na cukrzycę typu 1 oraz poznanie subiektywnej samooceny masy ciała i stylu życia nauczycieli. W ramach prezentacji wyników badania ankietowego, raport zawiera syntetyzujący opis profili wiekowych nauczycieli biorących udział w projekcie.
Raport przedstawia rekomendacje interwencji służących budowaniu skutecznej profilaktyki oraz kompleksowej diagnostyki i leczenia choroby otyłościowej (epidemiologicznej „matki” cukrzycy typu 2), a także rekomendacje interwencji pożądanych w obszarze opieki nad uczniem pacjentem z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych.
Wierzymy, że zaprezentowane w raporcie dane, a w szczególności opracowane we współpracy z wybitnymi polskimi ekspertami propozycje interwencji systemowych oraz szkolnych, przyczynią się w sposób znaczący do podjęcia zdecydowanych, długofalowych i kompleksowych działań dedykowanych zatrzymaniu epidemicznego wzrostu zachorowalności w Polsce na chorobę otyłościową i cukrzycę typu 2.