Zapobieganie chorobom zakaźnym w Polsce

 

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i Fundacja Eksperci dla Zdrowia przedstawiają raport ,,Zapobieganie Chorobom Zakaźnym w Polsce”, którego celem jest przedstawienie ryzyk i zagrożeń związanych z realizacją programu szczepień ochronnych w Polsce oraz propozycji rekomendacji dotyczących zmian systemowych w tym zakresie. 

Raport pt.: „Zapobieganie chorobom zakaźnym w Polsce” powstał we współpracy z Fundacją Eksperci dla Zdrowia, przy wsparciu finansowym Pfizer Polska Sp.z.o.o.