Zawał serca w Polsce

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego od lat angażuje się w działania mające na celu wypracowanie rozwiązań poprawiających jakość opieki nad pacjentem. Współpraca z najlepszymi ekspertami w dziedzinie kardiologii zaowocowała publikacją „Zawał serca w Polsce. Kluczem do redukcji śmiertelności, groźnych powikłań i bardzo wysokich kosztów zawału serca w Polsce jest m.in. profilaktyka wtórna oraz koordynacja procesu leczenia”. Jak twierdzą autorzy opracowania, na wzrost długu zdrowotnego w największym stopniu wpływa właśnie populacja pacjentów kardiologicznych - bez wdrożenia konsekwentnej, i interdyscyplinarnej promocji zdrowia nie wygramy z chorobami układu krążenia.