Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia

Działanie POWR.05.02.00. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w miastach na terenie całej Polski.

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie zdolności analitycznych i umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi oraz przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących.

Szkolenia przygotowane zostały dla przedstawicieli podmiotów leczniczych: kadry zarządzającej, pracowników pionów administracyjnych oraz kadry medycznej mającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne.

Szkolenia obejmują 3 ścieżki:

  1. Zarządzanie małą placówką medyczną: 
    1. Zarządzanie ryzykiem w małej placówce leczniczej;
    2. Zarządzanie rozwojem małej placówki leczniczej w kontekście zmian systemowych.
  2. Zarządzanie rozwojem szpitala powiatowego: analiza potrzeb zdrowotnych, potencjału wewnętrznego i uwarunkowań zewnętrznych jako wyznacznik profilu szpitala i budowania strategii rozwoju, budżetowanie, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem.
  3. Koordynowana opieka zdrowotna - organizacja świadczeń, modele finansowania, zarządzanie ryzykiem, komunikacja: modele koordynacji ochrony zdrowia stosowane na świecie, analiza potencjału wewnętrznego i uwarunkowań zewnętrznych w projektowaniu modeli koordynacji w polskich placówkach, finansowanie opieki koordynowanej, analiza ryzyka i zarządzanie nim, zarządzanie zespołem w opiece koordynowanej.

Biuro projektu

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43 pok. 56 (parter, sektor D/E)
02-662 Warszawa

Kierownik projektu:
Agnieszka Dłutek
agnieszkad@konsultant.biz.pl