Projekt IZWOZ nagrodzony w konkursie „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”

Miło nam poinformować, że projekt „Model kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie” opracowany przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z gronem klinicystów zdobył drugie miejsce w konkursie „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”, a także wyróżnienie w kategorii „Współpraca”.

 

Kompleksowa Opieka Bariatryczna (KOS-BAR) zwiększa dostępność pacjentów z otyłością olbrzymią do skutecznych i kompleksowych metod leczenia, obejmujących w szczególności zabiegi chirurgiczne, rehabilitację, leczenie dietetyczne oraz wsparcie psychologiczne realizowane w wysokospecjalistycznych ośrodkach, gwarantujących wysoką jakość i efekty zdrowotne.

Eksperci IZWOZ we współpracy z gronem wybitnych klinicystów z dziedziny chirurgii bariatrycznej opracowali nowy model organizacyjny leczenia chorych z otyłością olbrzymią KOS-BAR, który zawiera m.in. propozycję finansowania świadczeń na podstawie uzyskiwanych wyników zdrowotnych.

Zgodnie z koncepcją opieki nakierowanej na wartość zdrowotną – Value Based Healthcare –  wyróżnikiem modelu KOS-BAR jest stały monitoring i pomiar efektów zarówno z perspektywy klinicznej, jak i pacjenckiej oraz powiązanie osiąganych przez ośrodki wyników z premią finansową.

Prace nad nowym modelem kompleksowej opieki bariatrycznej toczyły się pod redakcją naukową dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego UŁa , a także eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz wykładowcy programu MBA w Ochronie Zdrowia: lek. med. Jerzy Gryglewicz oraz  dr n. med. Jakub Gierczyński.

RAPORT PREZENTUJĄCY NOWY MODEL OPIEKI DO POBRANIA

 

Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement

„Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement” to polska edycja prestiżowego konkursu (Value Based Healthcare Dragon's Grant & Endorsement), skierowanego  do  instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare.

Organizatorami przedsięwzięcia są Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Centrum Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Decision Institute /VBHC Center Europe. Honorowymi partnerami są Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny i Collegium Civitas. 

VBHC Dragon’s Grant jest inicjatywą, która ma na celu promowanie praktycznych rozwiązań z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość, które są wdrażane w instytucjach ochrony zdrowia na całym świecie.

Więcej informacji na temat edycji międzynarodowej:  http://vbhcprize.com