Światowy Dzień Choroby Parkinsona

Światowy Dzień Choroby Parkinsona obchodzony jest co roku 11 kwietnia. Jego celem jest wzrost świadomości na temat tej choroby i uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby osób chorujących. Przyczyny jej powstawania nie są obecnie do końca zbadane, jednak istnieje prawdopodobieństwo, iż w przyszłości możliwe stanie się wykrycie choroby we wczesnym jej etapie.

 

Według danych NFZ, w latach 2016-2019 liczba pacjentów leczonych z powodu choroby Parkinsona utrzymywała się na stałym poziomie tj. około 80 tys. Odnotowano natomiast znaczący, 24-procentowy wzrost wydatków NFZ związanych z leczeniem tej grupy pacjentów. W 2016 r. wartość rozliczonych świadczeń przez NFZ z tytułu leczenia pacjentów sprawozdanych z chorobą Parkinsona wynosiła prawie 61 mln zł, natomiast w 2019 r. wartość świadczeń wynosiła już niemal 92 mln zł.

Rozwiązania zaproponowane w raporcie pt. Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r., który powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie dają pacjentom chorym na Parkinsona szansę na dostęp do opieki zdrowotnej wyższej jakości. Eksperci wskazują, że opieka nad pacjentem z chorobą Parkinsona wymaga zaangażowania wielu profesjonalistów medycznych, w zależności od jej etapu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa lekarz neurolog koordynujący proces leczenia. Istotne pozostaje również wsparcie innych specjalistów, których udział w procesie leczenia jest niezbędny, aby uzyskać najlepsze efekty terapeutyczne. W skład zespołu zaangażowanego w kompleksową opiekę nad pacjentem z chorobą Parkinsona powinno wchodzić wielu specjalistów i innych pracowników ochrony zdrowia.

Według opinii ekspertów konieczne jest stworzenie ośrodków dedykowanych chorobie Parkinsona, które byłyby naturalnym miejscem do których może zwrócić się pacjent i jego rodzina wiedząc, że w tym miejscu znajdzie wszystkie narzędzia i kompetencje potrzebne do ustawienia prawidłowego planu leczenia. Zagwarantowanie kompleksowej, dobrze zorganizowanej opieki, daje szansę na poprawę jakości życia w tej chorobie.

Źródło: Raport Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r., izwoz.lazarski.pl/projekty-badawcze/stan-polskiej-neurologii-i-kierunki-jej-rozwoju-w-perspektywie-do-2030-r/