Światowy Dzień Mózgu - wyzwania związane z chorobami neurologicznymi

22 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Mózgu, który ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat tego wciąż najbardziej tajemniczego i fascynującego organu w ludzkim ciele, będącego źródłem naszych myśli, emocji i uczuć. Jest to również doskonała okazja, aby zwrócić uwagę na potrzeby osób cierpiących na choroby mózgu oraz ich bliskich.

Na wagę i palącą potrzebę skutecznych rozwiązań problemu właściwie zorganizowanej i dostępnej opieki neurologicznej zwraca uwagę Światowa Organizacja Zdrowia, która od lat apeluje do rządów krajów wysokorozwiniętych, aby uznały schorzenia neurologiczne za jeden z kluczowych obszarów zdrowia publicznego. Ze względu na zmiany demograficzne, takie jak wydłużenie czasu życia i starzenie się społeczeństw, liczba osób cierpiących na choroby mózgu będzie stopniowo wzrastać w przyszłości. Warto podkreślić, że wiele z tych chorób ma charakter przewlekły, a niektóre diagnozowane są już we wczesnym etapie życia, co niesie ze sobą dodatkowe wyzwania zarówno organizacyjne, jak i finansowe dla systemów opieki zdrowotnej.

„Z danych NFZ wynika, że każdego roku ponad 5 mln pacjentów wymaga pomocy neurologicznej. Nakłady finansowe z tego tytułu przekraczają 2,5 mld zł. Do tego należy dodać opiekę nad ok. 137 tys. osób rocznie z udarem mózgu. Wobec tak ogromnych sum, jak i narastającego problemu wynikającego z demografii, zadaliśmy sobie pytanie: czy aby na pewno optymalnie wykorzystujemy dostępne środki poprawiając jakość życia pacjenta?” – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Należy podkreślić, że choroby neurologiczne nie tylko wiążą się z bólem i dyskomfortem, ale często prowadzą do poważnych konsekwencji, takich jak kalectwo i śmierć. Spośród 10 najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce dwie mają swoje podłoże w problemach neurologicznych, a mianowicie udar mózgu i Alzheimer. Co więcej, aż trzy z tych chorób prowadzą do długotrwałej niepełnosprawności, co stawia przed ochroną zdrowia dodatkowe wyzwania.

Powyższe przesłanki stały się inspiracją i motorem do podjęcia prac, których celem była próba rzetelnej oceny stanu opieki neurologicznej w Polsce oraz wypracowanie kierunków strategicznego rozwoju neurologii w kontekście – z jednej strony - narastających potrzeb zdrowotnych, deficytu oraz nieracjonalnej alokacji zasobów ludzkich i finansowych, natomiast z drugiej strony szans i możliwości, jakie niesie postęp techniczny i technologiczny oraz nowoczesne modele organizacji i narzędzia zarządzania.

Do prac nad strategią zmian w opiece nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami neurologicznymi zainicjowanych przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia włączyło się liczne grono ekspertów klinicznych. Efekt? Biała Księga „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii w perspektywie do 2030 r.”zainicjowała powołanie do życia Krajowej Rady ds. Neurologii i stanie się podstawą dla długoterminowej strategii.

Raport dostępny jest TUTAJ.