Światowy Dzień Udaru Mózgu 2022. Najważniejszy jest czas!

29 października obchodzimy Światowy Dzień Udarów Mózgu. Udar mózgu jest jednym z kluczowych problemów zdrowotnych XXI wieku. Statystyki są bezlitosne. Na świecie co 6 sekund umiera osoba z powodu udaru mózgu. W Polsce 80 000 osób każdego roku cierpi z jego powodu. Drętwienie kończyn po jednej stronie ciała, opadanie kącika ust, niewyraźna mowa, zaburzenia widzenia i niepewny chód? To pierwsze objawy. Warto je znać, aby jak najszybciej wezwać pomoc medyczną[1].

Udar mózgu to trzecia po chorobach serca i nowotworach przyczyna śmierci i pierwsza przyczyna trwałej niesprawności wśród Polaków po 40 roku życia. Do powstania udaru przyczyniają się choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i migotanie przedsionków. Wśród czynników ryzyka jest też cukrzyca, otyłość, brak ruchu, nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów[2].

Wiek jest najistotniejszym niemodyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób naczyniowych mózgu. Po ukończeniu 55 r.ż. ryzyko wystąpienia udaru zwiększa się dwukrotnie w każdej kolejnej dekadzie życia. Starzenie się społeczeństwa i prognozowany w związku z tym wzrost częstości występowania udaru jest wysoki. Według danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego ogólny nowy wzrost zachorowań w Polsce wzrośnie do 96 600 chorych w ciągu roku[3].

Udar jest nie tylko problemem medycznym i społecznym, ale również ekonomicznym ze względu na koszty leczenia, jak również niepełnosprawność zawodową, która często dotyczy chorych po udarze – 20% chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, wymaga stałej opieki, a 30% pomocy w niektórych zwykłych codziennych czynnościach[4].

Dlatego właśnie ważna jest świadomość tego, w jaki sposób objawia się udar mózgu i że należy błyskawicznie wezwać pomoc medyczną, gdy dostrzeżemy u kogoś niepokojące sygnały. Tutaj liczy się czas, bo im szybciej od wystąpienia pierwszych symptomów udaru zostanie podjęte leczenie, tym jego skuteczność jest większa, a przez to zwiększają się szanse na uniknięcie poważnych konsekwencji choroby.

Pierwsze objawy jakie powinny zaniepokoić, to m.in.:
- paraliż lub drętwienie kończyn po jednej stronie ciała,
- opadanie kącika ust,
- niewyraźna mowa,
- zaburzenie widzenia,
- utrata koordynacji ruchowej,
- nagły i bardzo silny ból głowy,
- utrata przytomności[5].


[1] www.szpital.swidnica.pl/29-pazdziernika-swiatowy-dzien-udaru-mozgu/

[2] www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz/swiatowy-dzien-udaru-mozgu

[3] Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego: izwoz.lazarski.pl/projekty-badawcze/stan-polskiej-neurologii-i-kierunki-jej-rozwoju-w-perspektywie-do-2030-r/

[4] www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz/swiatowy-dzien-udaru-mozgu

[5] pacjent.gov.pl/zapobiegaj/niespodziewany-udar