Tłusty czwartek: pączkowe konsekwencje zdrowotne

Dzisiaj obchodzimy Tłusty czwartek – święto, w którym większość z nas pozwala sobie na małe łakomstwo. Warto jednak pamiętać, że przedawkowanie słodkości niesie za sobą ogromne konsekwencje. Według danych OECD, już w 2019 r. ponad połowa Polaków (56,7%) zmagała się z nadwagą lub otyłością.

W raporcie opublikowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia „Cukier, otyłość, konsekwencje”[1] przywołano dane WHO, z których wynika, że w 2016 r. na całym świecie 39% populacji dorosłej miało nadwagę, a 13% chorowało na otyłość olbrzymią. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 r., co druga dorosła osoba (w wieku 15+) w Polsce miała problemy z masą ciała. Zjawisko relatywnie częściej występowało wśród mężczyzn - nadwagę lub otyłość miało 62% mężczyzn, w przypadku kobiet było to 46%.

Następstwa choroby otyłościowej wiążą się nie tylko ze zdrowiem, ale mają wpływ również na rozwój ekonomiczny kraju poprzez rosnące wydatki na leczenie jej powikłań. Raport „Otyłość epidemią XXI wieku” Fundacji Republikańskiej z 2021 r. szacuje koszty bezpośrednie nadwagi i otyłości w Polsce w 2017 r. na 5 mld zł, a koszty utraty produktywności na 10 mld zł.[2] Według szacunków NFZ w raporcie „Cukier, otyłość – konsekwencje” w 2025 r. leczenie chorób wynikających z otyłości będzie kosztowało o 0,3-1,0 mld zł więcej niż w 2017 r.[3]

Widząc potrzebę wprowadzenia zmian organizacyjnych, mających na celu zapewnienie kompleksowości i koordynacji w opiece nad pacjentami z otyłością olbrzymią, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego opracował model kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami leczonymi chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej.[4] Wysiłek środowiska klinicznego i systemowego, został spięty pilotażem, który umożliwił objęcie w całym kraju kompleksową opieką specjalistyczną chorych na otyłość olbrzymią poddawanych operacji bariatrycznej. To pierwszy w Polsce kompleksowy program diagnostyki i leczenia, który oparty jest na płaceniu za efekty terapeutyczne.

Działania Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki na rzecz leczenia otyłości zostały docenione w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2022 w kategorii Zdrowie publiczne.


[1] ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/cukier-otylosc-konsekwencje-przeglad-literatury-szacunki-dla-polski

[2] fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2021/07/RAPORT-OTYLOSC-do-internetu.pdf

[3] ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/cukier-otylosc-konsekwencje-przeglad-literatury-szacunki-dla-polski

[4] izwoz.lazarski.pl/projekty-badawcze/model-kompleksowej-opieki-nad-pacjentem-chorym-na-otylosc-olbrzymia-leczona-chirurgicznie/