Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka na piątym miejscu Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia

Poznaliśmy laureatów najnowszej Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i polskim systemie ochrony zdrowia, przygotowywanej przez „Puls Medycyny”.

Z radością informujemy, że w zestawieniu Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się na piątym miejscu listy osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia w 2018 r.

Pozycję na liście można traktować jako recenzję środowiska związanego z obszarem ochrony zdrowia, w zakresie działalności i osiągnięć danej osoby. Do kapituły zostali zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin medycyny i ośrodków w kraju, a także eksperci ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjentów. Zgodnie z regulaminem kandydaci są oceniani przez jurorów w oparciu o osiągnięcia i dokonania w minionym roku, reputację zawodową i wpływy w polskim systemie ochrony zdrowia oraz siłę publicznego oddziaływania. Na Liście Stu znajdują się osoby z najwyższą, sumaryczną liczbą punktów. Ranking tworzony jest przez redakcję „Pulsu Medycyny”.

„Dziękuję pięknie kapitule za tak wysoką ocenę mojego wpływu na polski system ochrony zdrowia. Ocenę tę przyjmuję jako uznanie dla ekspertów, środowisk akademickich włączających się w dyskusję o przyszłości systemu ochrony zdrowia i angażujących się w tworzenie rozwiązań, które mają system ochrony zdrowia uczynić lepszym, skuteczniejszym, efektywniejszym, bliższym pacjentowi, jego oczekiwaniom i potrzebom.

Ten rok to dla mnie m.in. czas promocji idei modelu value-based healthcare, który nakierowuje wszystkie nasze wysiłki i działania na to co jest najistotniejsze w systemie, czyli wynik zdrowotny. Wynik, który powinien być probierzem skuteczności i racjonalności działań, podejmowanych na rzecz poprawy opieki i organizacji tego systemu” – powiedziała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka jest Dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Kierownikiem programu MBA w Ochronie Zdrowia, a także Dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia.

Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej oraz doradcy Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym. Tworzy także liczne artykuły i publikacje eksperckie oraz raporty badawcze poświęcone ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia.

W 2018 r. roku dr Gałązka-Sobotka zainicjowała prace Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, w wyniku których powstały raporty: Ekonomiczno-społeczne skutki stwardnienia rozsianego, a także Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

W minionym roku dr Gałązka-Sobotka znalazła się w gronie ekspertów zaproszonych do rady programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest także inicjatorką oraz liderką Sektorowej Rady ds. Kompetencji w obszarze ochronie zdrowia,  także projektu  szkoleniowego „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”.

W 2017 r. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się na dziewiątym miejscu zestawienia, a w 2016 r. zamknęła pierwszą dziesiątkę listy.

Gratulujemy dr Gałązce-Sobotce zajęcia wysokiej pozycji wśród pierwszej setki wybitnych ekspertów, lekarzy i praktyków na co dzień związanych z systemem ochrony zdrowia w Polsce.

Więcej informacji oraz pełna lista dostępna jest na stronie internetowej projektu.