Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka na II miejscu Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia

Ogłoszono laureatów najnowszej Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i polskim systemie ochrony zdrowia, przygotowywanej przez „Puls Medycyny”.

W zestawieniu Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się na drugim miejscu listy osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia w 2019 r.

„Serdecznie dziękuję za tak wysokie oceny, czuje się wzruszona i absolutnie zaskoczona. Pracujemy w wyjątkowym sektorze, możemy bowiem poprzez wspólną pracę dać ludziom to czego pragną najbardziej – zdrowie i lepsze życie.

Moim zawodowym mottem jest integrować ludzi wokół ważnych idei. W ramach projektów od lat realizowanych w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz programów podyplomowych i MBA dedykowanych sektorowi medycznemu, którymi kieruje w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, doświadczam jak wiele możemy się od siebie nauczyć i jak wiele zyskujemy, gdy otwieramy się wzajemnie na swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie i współpracę.

Od lat konsekwentnie promujemy takie pojęcia jak: koordynacja, integracja, koszty pośrednie, skil mix, płacenie za efekty, zarządzanie procesowe, zarządzanie zmianą. System ochrony zdrowia nakierowany na wartość VBHC to nie slogan, popularne hasło lecz idea, która oddaje to co jest drogowskazem moich działań od lat, nim pojęcie to zadomowiło się w naszym języku” – powiedziała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka jest Dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare w tejże uczelni.  Od 10 lat jest także Kierownikiem programu MBA w Ochronie Zdrowia, którego absolwenci piastują wysokie stanowiska menedżerskie w polskim systemie ochrony zdrowia.

Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa IFIC Polska oraz doradcy Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.

W 2019 r. roku dr Gałązka-Sobotka utworzyła Center of Value Based Healthcare – pierwszy w Polsce ośrodek naukowy, którego praca koncentruje się na integracji środowisk eksperckich, naukowych, pacjenckich, świadczeniodawców, płatnika publicznego oraz decydentów, w celu jak najszybszej implementacji koncepcji VBHC do polskich realiów systemowych. Centrum inicjuje i moderuje dyskusję publiczną poświęconą transformacji systemu ochrony zdrowia w system nakierowany na potrzeby pacjentów i oparty o mierzalne efekty zdrowotne.

W minionym roku kierowała kilkoma projektami badawczymi, zakończonymi raportami:

W minionym roku dr Gałązka-Sobotka znalazła się w Prezydium Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, zainicjowanej przez Ministra Łukasza Szumowskiego, w toku której wypracowano wiele rekomendacji dla zmian systemowych, istotnych dla równoważenia sektora ochrony zdrowia.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest także inicjatorką oraz liderką Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Wraz z Uczelnią Korczaka oraz Pracodawcami RP integruje środowiska pracodawców i ośrodków edukacyjnych na rzecz na identyfikacji deficytów kompetencyjnych, których ograniczeniem mogą być proponowane zmiany w programach kształcenia oraz ramy kwalifikacji dla nowych zawodów.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym. Jest autorką licznych artykułów naukowych i publikacji eksperckich oraz raportów badawczych, poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia oraz modelom opieki koordynowanej.

W 2018 r. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się na piątym miejscu zestawienia, 2017 r. zajęła dziewiąte miejsce, a w 2016 r. zamknęła pierwszą dziesiątkę listy.

Ranking tworzony jest przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Kandydaci byli oceniani w oparciu o osiągnięcia i dokonania w 2019 roku, reputację zawodową i wpływy w polskim systemie ochrony zdrowia oraz siłę publicznego oddziaływania. Do kapituły zostali zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin medycyny i ośrodków w kraju, a także eksperci ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjentów. Na Liście Stu znalazły się osoby z najwyższą, sumaryczną liczbą punktów.

Gratulujemy dr Gałązce-Sobotce zajęcia tak wysokiej pozycji na liście wybitnych ekspertów i życzymy dalszych sukcesów, a także satysfakcji płynącej z realizacji kolejnych wyzwań.

Więcej informacji oraz pełna lista dostępna jest na stronie znajduje się: http://www.listastu.pulsmedycyny.pl/